Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of informatie opvraagt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

De heer Marcel Noorbeek van Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF., gevestigd aan Venusstraat 64, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerkingsverantwoordelijke is te bereiken via:

Telefonisch: 06-54930224 en mail: info@schildersbedrijfnoorbeek.nl

Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens: Doeleinden: Ontvangers: Bewaartermijn: Rechtsgrond:
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnr.
E-mailadres
Communicatie aangaande informatie over, het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst Klantregistratie-systeem

 

Looptijd van overeenkomst Uitvoering overeenkomst
       
Voornaam
Achternaam
Telefoonnr.
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Administratie Boekhouder
Accountant
Belastingdienst
Looptijd van overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Uitvoering overeenkomst / wettelijke verplichting

 

Communicatie

Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf N. Noorbeek VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.